Praktisk info

Værd at vide

Værd at vide

Hent beboerappen Mig og min bolig >

Affald og genbrug >

Husholdingsaffald lægges i poser der lukkes, eller pakkes forsvarligt ind. Inden det lægges i containere, der er placeret i containergården. Løst papir, aviser, blade, reklamer og lignende lægges i papircontainere, der står ved containergården.

Ved større affald som møbler, tæpper, og lignende skal det lægges i storskraldsrum. Elektrisk affald henstilles i rum for elektrisk affald. Nøglen til storskraldsrum er vaskerinøglen.

Det er ikke tilladt at henstille affald eller andre effekter på trapper eller fællesarealer.

Antenneanlæg og beboernet.

Foreningen har en aftale med YouSee for TV og Dansk Kabeltv for fibernet, hvor der betales individuelt. 

Blandingsbatterier

Blandingsbatterierne er forsynet med en si, også kaldet en pilator. Sien opfanger urenheder i vandet og fungerer samtidig som vandbesparer. Sien på afløbstuden skrues af og renses mindst en gang om måneden på grund af vandets kalkindhold. Dette gøres lettest ved at lægge sien i eddike natten over.

Hvis en hane drypper, skal du henvende dig til ejendomskontoret. Dryppende haner forårsager unødigt vandspild.

Boring i vægge

Af hensyn til de indstøbte el-installationer må der ikke bores eller fastgøres med søm og skruer lodret over eller under udløbsrosetter og afbrydere nærmere end 10 cm. fra dørindfatninger.

Dørtelefon

Se under porttelefon

El-installationer

Boligen er forsynet med HFI eller HPFI relæ.

Ved defekte el-installationer rettes henvendelse til ejendomskontoret. Hvis fejlen skyldes slid og ælde betales reparationen af afdelingen. Hvis strømmen svigter helt eller delvis, bør du efterse sikringer.

Hav altid ekstra sikringer i boligen. Der må ikke anvendes andre størrelser sikringer end dem der er angivet på sikringstavlen.

HFI / HPFI relæet bør afprøves 1 gang om året.

 

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.