Praktisk info

Husorden og regler

 

Læs husorden her >
 

Regler for garager >

Generelt

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund, vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at der fastsættes regler for at skabe et godt klima i afdelingen. Disse regler er fastsat for at beskytte dig, vores naboer og bebyggelsen.
Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.
Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og derved holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulig.

Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du af hensyn til bevarelse af et godt klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomskontoret eller til afdelingsbestyrelsen.

Affald

Det er ikke tilladt at hensætte affald eller ande effekter på trapper, i kældre eller udearealer.

Alt affald skal bæres ned og skal være forsvarligt emballeret. Det skal anbringes i de opstillede affaldscontainere. Låget på containerne skal lukkes (ikke smækkes i) efter brug. Papir lægges i papircontainerne og pap i de opstillede containere til pap. Flasker, glas m.m. anbringes i en af de mange containere, der står udenfor bebyggelsen.
Stort affald, f.eks. kasserede indboeffekter m.m. må ikke hensættes på ejendommens område, uden forudgående aftale med ejendomsfunktionærerne.
Storskrald skal lægges i storskralds-containeren, hvis der ikke er plads skal der rettes henvendelse til ejendomskontoret >

Altaner og altankasser

Altaner skal altid holdes rene (fare for at ting blæser i hovedet på folk på gaden).
Ved ophængning af altankasser og vindskærme på altanrækværk skal der monteres et blødt mellemlag mellem ophængningspunkt og rækværket. Fastgørelse med gnavende materialer, f.eks. ståltråd er ikke tilladt. Der må ikke bores eller skrues i rækværket. Det påhviler den enkelte beboer at vedligeholde altankasser og vindskærme.   
Se husorden >

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.